Za dobu naší existence prošlo Lvíčaty mnoho desítek dětí, které si odnesly zážitky, dovednosti, spoustu zkušeností i kamarády na celý život. Uspořádali jsme stovky výprav za dobrodružstvím a desítky nezapomenutelných táborů.

Do roku 1990

68. pionýrská skupina zahájila svou činnost 1. září 1960 při nově otevřené ZDŠ U Školské zahrady 4. V rámci pionýrské skupiny byl 23. listopadu 1976 založen oddíl Lvíčata, který po několika letech převzala jako oddílová vedoucí Zdeňka Jančová (později Šípalová). Při základní škole fungovala pionýrská skupina až do roku 1990. Následně ve své činnosti pokračuje již samostatně a v jejím rámci zůstávají fungovat tři oddíly – Lvíčata, Myšáci a modelářský. Pod vedením skupinové vedoucí Zdeny Jančové (Šípalové) se tak začíná psát nová éra existence 68. pionýrské skupiny.

Roky 1990–1999

Ve školním roce 1991/92 se modeláři přesouvají pod dům dětí a mládeže a Myšáci se začleňují do Lvíčat, která se tak stávají jediným oddílem skupiny. V rámci oddílu fungují tři družinky. Jméno oddílu posléze skupina přidává do svého názvu – oficálně se tak stáváme „68. pionýrskou skupinou Lvíčata“. Činnost s dětmi neustává a oddíl dále pořádá výpravy, prázdninové tábory a návštěvy přírodních a kulturních památek.

Ve školním roce 1993/94 opouští Lvíčata klubovnu v základní škole a stěhují se necelý kilometr vzdušnou čarou do nové klubovny v Rozšířené 11 u tramvajové zastávky Vychovatelna. Klubovnu si ale musíme dát nejprve sami do pořádku – vyklízení, opravy omítek a malování zvládáme s dětmi, svépomocí. Zařízení klubovny sháníme postupně, z počátku sedíme na koberci na zemi. Po měsících rekonstrukčních prací probíhá o Vánocích roku 1993 v klubovně první plnohodnotná schůzka. I v této nové lokalitě o sobě dává oddíl brzo vědět pořádáním „Dne dětí“ a „Pohádkového lesa“ pro děti z okolí, vzhledem k přílivu nových členů má v dalších letech oddíl svou kapacitu zcela naplněnou.

V létě 1995 jedeme na tábor na základnu u vesnice Obory v okrese Příbram. Základnu následně přebíráme do naší správy, bohužel jenom do roku 2000, kdy se zde koná tábor naposledy.

Rok 1999 byl ve znamení příchodu nových kamarádů a skupina má po delší době dva oddíly, oddíl Lvíčata a oddíl Šafrán, který v rámci skupiny působí do roku 2003.

1993 - v nové klubovně v Rozšířené 1994 - obvodní turistický sraz ve Sloupu v Čechách 1994 - letní tábor v Lešanech (Krhanicích) 1997 - táborová základna Obory

Roky 2000–2009

V roce 2001 se tábo poprvé koná na naší nové základně v Nečíni-Jabloncích, na kterou stěhujeme část vybavení z předchozího tábořiště v Oborách (které se nacházelo ve vedlejší vesnici). Základnu si jinak zařizujeme vlastními silami na zelené louce – respektive na louce původně zarostlé dvoumetrovými kopřivami. Zde pořádáme tábory až do roku 2010, kdy nám skončil pronájem pozemku. Od té doby jezdíme na jiné pronajaté základny – viz historie táborů.

Okolo let 2005–2007 prochází Lvíčata existenční krizí – zejména z důvodů nedostatku vedoucích omezujeme každotýdenní schůzky a soustředíme se hlavně na výpravy a tábory. Dochází k úbytku dětí v oddíle, navíc začíná být neudržitelná i naše ekonomická situace a zvažujeme, jestli v naší činnosti pokračovat. Po dlouhých diskusích se ale na Radě v září 2006 rozhodujeme jít dál a schvalujeme si plán postupných kroků, kterými se Lvíčata pokusíme znovu postavit na nohy.

V návaznosti na toto rozhodnutí začínáme pořádat otevřenou akci pro veřejnost: nejprve na Okrouhlíku dva ročníky „Dětského dopoledne“ (2007, 2008). Úspěch akce překonává naše očekávání, proto ji v říjnu 2009 přesouváme do kapacitnějšího Ďáblického háje, upravujeme její koncepci (z dopolední na večerní) a tak se koná první ročník akce „Lesem ke hvězdám“, ze které se následně stává stálice v naší každoroční činnosti. Počet dětských účastníků akce v dalších ročnících sahá až k pěti stům.

2001 - stěhování tábora 2001 - stěhování tábora Táborová základna Nečín-Jablonce (v červenci 2006) Tábor Nečín-Jablonce (v červenci 2007)

Roky 2010-2019

Od začátku roku 2010 dochází k úpravě organizační struktury Lvíčat a vytvoření tří nových oddílů: věkově prostupného oddílu Gepardi s celoroční schůzkovou činností (v roce 2013 přeměněn na oddíl pro nejmladší), oddílu pro náctileté (nazvaného později EAI) a oddílu Putumayo (původně volnočasového klubu), do kterého se soustředí zejména vodácké, lyžařské a cyklistické aktivity a který také pokračuje v tradici letního vodáckého putovního tábora.

V lednu 2011 se stává hlavním vedoucím skupiny Ondřej Machulda, který tuto funkci přebírá od Zdeny Šípalové.

Klubovna v Rozšířené nám postupně přestává vyhovovat a tak v červnu roku 2012 nacházíme nové útočiště v budově Sokola Kobylisy na adrese U školské zahrady 9, kde máme kromě klubovny k dispozici i sklad. Shodou historických náhod se tak s klubovnou vracíme přímo naproti základní škole, na které naše skupina padesát dva let předtím vznikla.

Od června do srpna 2012 probíhají v nové klubovně za pomoci téměř všech vedoucích intenzivní práce, aby byla klubovna připravena na zahájení celoroční činnosti v září. Vylepšování klubovny probíhá i v dalších letech a například na přelomu let 2014/2015 začínáme postupně předělávat sociální zázemí klubovny.

Jaro 2012 - jedna z posledních porad ve staré klubovně v Rozšířené Srpen 2012 - rekonstrukce nové klubovny U školské zahrady Červen 2013 - nová klubovna na konci prvního roku fungování Prosinec 2019 - na vánoční výpravě v Jaroměři

Na začátku roku 2020 skupina překonala milník, když registrovala přes 70 členů - nejvíce ve naší novodobé historii.

Od roku 2020 do současnosti

V březnu 2020 přišla pandemie koronaviru – ze dne na den jsme museli přerušit běžnou schůzkovou činnost a začala série rušení naplánovaných akcí a mnohých omezení, která s různými přestávkami trvala přes dva roky. Nenechali jsme se ale odradit, rozjeli jsme projekt e-Lvíčata a nejisté období, kdy jsme se nemohli potkávat tváří v tvář, jsme překonávali formou pestrých distančních aktivit: on-line schůzky, Lvíčovýzvy, půjčovna deskovek, Podzimky se Lvíčaty, on-line streamovaná Vánoční besídka, vyprávění pohádek, Nevýprava do ZOO i další. Díky obrovskému nasazení vedoucích a instruktorů jsme tak zvládli po celou dobu covidových omezení udržet nějakou formu činnosti. Navzdory složité situaci se nám také povedlo v obou kritických letech 2020 a 2021 uskutečnit i letní tábor.

Nucené omezení prezenčních aktivit s dětmi jsme aspoň využili k rozvoji našeho zázemí: na začátku roku 2021 rozšiřujeme pronájem klubovny o sousedící místnost a provádíme její rekonstrukci. Díky tomu celkový prostor klubovny téměř zdvojnásobujeme a rozšiřují se i možnosti toho, co můžeme v klubovně pořádat za aktivity.

V roce 2022 postupně končí všechna epidemická omezení a naplno se tak pouštíme do další činnosti. Dochází k rozdělení družinek „oddílu pro mladší“ na tři samostatnější oddíly: Sumíci, Stopaři a Ninjalvové. Zároveň pro prvňáky otevíráme nový oddíl Lvíčo magíci.

Zima 2020/2021  - oddílová on-line schůzka Podzim 2020 - Podzimky se Lvíčaty