Jsme 68. pionýrská skupina Lvíčata a již několik desítek let pracujeme s dětmi a mládeží na Praze 8, zejména v oblasti Kobylis.

Naše činnost je rozmanitá, výchovná a zábavná. Děti se v ní, mimo jiné, učí rozhodovat samostatně, hledat řešení problémů, spolupracovat a respektovat druhé. Tím získávají jistotu ve vlastních skutcích a učí se odpovědnosti za sebe i za své okolí. Rozvíjí tak důležité schopnosti, potřebné k životu v moderní společnosti.

V rámci skupiny fungují čtyři oddíly s pravidelnou a navazující celoroční činností (Lvíčo magíci, Sumíci, Stopaři a Ninjalvové). Ty doplňuje oddíl Putumayo, který je zaměřený na vodácké, cyklistické a lyžařské akce.

Činnost každého oddílu je trochu odlišná, v jejich rámci ale probíhají oddílové schůzky, jedno i vícedenní výpravy a tábory. Věnujeme se pobytu v přírodě, pěší, cyklistické a vodní turistice i lyžování.

Každý rok také pořádáme v Ďáblickém háji otevřenou akci pro veřejnost – Lesem ke hvězdám, které se účastní několikset dětí.

Fungování skupiny stojí na práci našich vedoucích – dobrovolníků, z nichž většina Lvíčaty prošla i jako děti a jsou členy již mnoho let.

Skupinu řídí Rada pionýrské skupiny, složená ze všech aktivních vedoucích a instruktorů Lvíčat. Ta každoročně volí vedoucího skupiny, hospodáře a další členy Vedení skupiny.

Logo 68. pionýrské skupiny Lvíčata
Letní tábor 2020
Letní tábor 2020

Pionýr

Slovo pionýr označuje průkopníka, inovátora, hledače nových cest. Pionýr je vždy vpředu, poznává dosud nepoznané a objevuje dosud neobjevené.

Naše pionýrská skupina je součástí spolku Pionýr – jedné z největších dětských organizací v Česku. Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Další pionýrské skupiny a oddíly působí na několika stech místech napříč celou ČR.

Na poli dětských organizací působících v Česku je Pionýr takovou, která při výchově nevychází z církevních, politických nebo snad ideologických autorit, ale staví na samostatném a kritickém myšlení, pevných zásadách a odpovědnosti vůči sobě a okolí.

Členy vedeme k hodnotám, vyjádřeným sedmi Ideály Pionýra: Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání a Příroda (více o Ideálech Pionýra).

Logo Pionýra

Financování a podpora

Naše aktivity se snažíme nabídnout co nejširšímu okruhu zájemců, což se nám daří díky práci vedoucích bez nároku na finanční odměnu a také díky podpoře z veřejných prostředků.

Na nájem skladu a klubovny, obnovu našeho vybavení i na jednotlivé akce během roku i na další nezbytné výdaje získáváme finance z dotačních programů určených na podporu volného času dětí a mládeže, zejména pak od Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 8 a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Dalším naším příjmem jsou členské příspěvky, které platí registrovaní členové Lvíčat každý rok, a občasné individuální dary našich podporovatelů.

Historie Lvíčat

Naše historie sahá až do roku 1960. Milníky z ní najdete na samostatné stránce Naše historie.