Ahoj, vítejte mezi Lvíčaty! 🦁

Máme radost, že se k nám chcete přidat! Na této stránce najdete pár nejdůležitějších informací, určených pro nové členy v našich oddílech a jejich rodiče. To proto, abyste co dozvěděli, jak to u nás chodí, a měli jste ze Lvíčat co nejlepší zážitky.

První schůzka

Předtím, než vyrazíte navštívit naše schůzky, zapište se prosím na čekací listinu a počkejte na e-mail s pozvánkou a dalšími informacemi. Pokud přijdete jen tak, může se stát, že pro vás nebude místo.

Na první schůzku přineste papír s napsaným jménem dítěte a telefonním kontaktem na rodiče (dostupným během schůzky). Také nezapomeňte přítomného vedoucího informovat o případných zdravotních omezeních dítěte (včetně vážnějších alergií apod.)

Kdo jsme a jak fungujeme

68. pionýrská skupina je součástí spolku Pionýr. Jsme jedna z několikaset pionýrských skupin, které najdete po celém Česku. » Více o nás na samostatné stránce

Členové Lvíčat jsou komunita kamarádů a kamarádek. Všichni naši vedoucí pracují ve Lvíčatech jako dobrovolníci, činnosti se věnují ve svém volném čase. Většina z nich sama prošla našimi oddíly od dětského věku, známe se tak mezi sebou mnoho let. A máme radost, když mezi sebe můžeme zapojit další členy.

Naše skupina je tvořena několika oddíly, každý je určen pro jinou věkovou kategorii: Lvíčo magíci (pro děti 6–8 let), Sumíci (8–11 let), Stopaři (11–14 let) a Ninjalvové (14–17 let). Tyto celoročně fungující oddíly se potkávají každý týden na svých oddílových schůzkách. Každý z nich má na starosti oddílový vedoucí, kterému pomáhají další vedoucí, instruktoři (jak říkáme vedoucím ve věku 15-18 let) a někdy i starší děti z jiných oddílů.

Ve stejném oddílu spolu děti zpravidla zůstávají i během let – vyrůstají tak v partě důvěrně známých kamarádů a kamarádek.

Vedle toho ve Lvíčatech funguje oddíl Putumayo, který se věnuje vodáckým, cyklistickým, lyžařským a dalším sportovním aktivitám.

Členské příspěvky a jejich platba

Pokud děti mají zájem se dlouhodobě účastnit naší činnosti, zpravidla se stávají členem Lvíčat (respektive členem oddílu, jehož činnosti se v rámci Lvíčat účastní).

Pro členství je třeba vyplnit registrační list, odevzdat jej vedoucímu a zaplatit členský příspěvek. Členské příspěvky se platí bezhotovostně na začátku školního roku (nebo ve chvíli, kdy se dítě přidává do oddílu). Jsou ve výši 500 Kč na člena případně 400 Kč pro sourozence.

Kompletní informace o členství a o úhradě členských příspěvků najdete na stránce Členství.

Zapojení do činnosti a účast na akcích

Oddílová činnost není „běžný kroužek“ a je třeba ji tak chápat a přistupovat k ní. Cílem oddílu není zabavit děti na krátký čas schůzek nebo poskytnout úzkou specifickou dovednost, ale zapojit dítě do skupiny kamarádek a kamarádů a poskytnout mu dovednosti v široké paletě oblastí. Proto jsou součástí oddílové činnosti kromě schůzek i výpravy (při kterých mají děti větší prostor se vzájemně poznat), tábor a další akce, kde mohou uplatnit nabyté dovednosti.

Proto předpokládáme účast na naprosté většině schůzkek a akcí. Nemusí být vysloveně stoprocentní – není třeba se bát, pokud se děti výjimečně nemohou schůzky nebo akce zúčastnit, třeba vinou nemoci nebo cesty do zahraničí. Rádi dítě přivítáme zpět, až zase bude moci mezi nás.

Schůzky

Schůzky vždy začínají v naší klubovně. Během schůzek často chodíme i ven do okolí klubovny.

Pokud děti chodí do družiny ZŠ U Školské zahrady, je možné s vedoucím domluvit vyzvedávání dětí z družiny před začátkem oddílové schůzky.

Na konci schůzky vyzvedávejte děti přímo před dveřmi do klubovny. Z bezpečnostních důvodů nelze posílat děti samotné dolů před budovu sokolovny, s výjimkou souhlasu rodiče, že mohou děti opouštět schůzky samy (souhlas je třeba písemně předat vedoucímu, s uvedením jména dítěte, data a období platnosti).

Vybavení na schůzku

  • Přezůvky – máme i nějaké na půjčení, ale nemusí jich být dost pro všechny; přezůvky si může dítě nechat v botníku v klubovně.
  • Oblečení podle počasí – ven chodíme jak v teple tak občas i v zimě. Nezastaví nás ani mírný déšť. Mimo to je třeba myslet i na to, že oblečení se při hrách může zamazat nebo i poškodit.

Některé oddíly mohou vyžadovat i zápisník, tužku, uzlovačku nebo jiné vybavení, o kterém vás případně informuje oddílový vedoucí.

Omlouvání dětí

U dětí přihlášených do oddílu předpokládáme, že na schůzky dorazí a tedy že za ně v čase schůzek vedoucí přebere odpovědnost.

Pokud ale děti z nějakého důvodu nemohou na schůzku dorazit, vždy je předem omlouvejte jejich oddílovému vedoucímu. Buďto v předstihu e-mailem, jinak pomocí SMS (viz kontakty na vedoucí). Pomáháte nám tak zajistit dětem bezpečí. Pokud dítě nebude omluveno a na schůzku nedorazí, vedoucí se vás bude zpravidla snažit zkontaktovat a zjistit příčinu. Prosíme ale, abyste se tomu snažili předejít a o neúčasti informovali vedoucího předem.

Výpravy

Plán termínů akcí a výprav připravujeme na začátku školního roku. Moc vás prosíme o spolupráci: jakmile je plán akcí k dispozici, termíny dětem rezervujte, ať se předejde kolizím s jinými akcemi a děti mají možnost účastnit se co největšího množství z nich.

Propozice dostanou děti přibližně dva týdny před každou výpravou na schůzce, také je posíláme e-mailem. Propozice obsahují například informace o odjezdu a příjezdu, způsobu ubytování, předpokládané programové náplni, ceně, potřebném vybavení účastníků a kontakt na vedoucího výpravy a způsob přihlášení.

S vedoucím výpravy (viz kontakt v propozicích a v přehledu akcí na webu) řešte všechny záležitosti týkající se této výpravy. Vedoucí se střídají v tom, kdo má kterou akci na starosti – proto se nemusí jednat přímo o jejich oddílového vedoucího. Přihlašování na výpravy probíhá zpravidla on-line přes web, odkaz na přihlášení najdete v propozicích a v přehledu akcí na webu.

Účastnický příspěvek za výpravu se platí hotově při odjezdu vedoucímu (pokud není v propozicích uvedeno jinak). Členové Lvíčat mají výpravy obvykle levnější než nečlenové. Díky dotační podpoře bývají výpravy znatelně levnější, než jsou skutečné náklady na výpravu.

Pokud je na výpravě místo, lze po předchozí domluvě a přihlášení zpravidla vzít i nečlena Lvíčat.

Vybavení na výpravu

Nezbytné vybavení na každou výpravu je uvedeno v propozicích dané výpravy.

Na výpravy často jezdíme ve lvíčecích tričkách, kterým říkáme lvíčotríča. Tričko si může pořídit každý člen Lvíčat - viz další informace.