Lvíčata jsou tvořena členy, kteří se každoročně registrují v rámci některého z našich oddílu, jehož činnosti se pravidelně účastní.

Stávající členové prodlužují členství na další školní rok úhradou členského příspěvku.

Nováčci, kteří se registrují jako členové poprvé:

 • Vyplní a odevzdají svému vedoucímu registrační list člena (je možné vyplnit elektronicky, i pak je ale třeba vytisknout a odevzdat podepsané)
 • Uhradí roční členský příspěvek

Členům skupiny jsou poskytovány různé výhody (viz dále), zároveň platbou příspěvku přispívají na naší činnost. Členství samotné však není podmínkou, aby se děti mohly účastnit schůzek či dalších aktivit naší skupiny. Schůzky a většina akcí mají otevřené dveře všem, kteří se jich chtějí účastnit a budou dodržovat zásady činnosti v daném oddílu.

Úhrada členského příspěvku

 • Základní výše ročního členského příspěvku: 500 Kč
 • Pokud je členem více sourozenců do 18 let, platí pro ně snížená cena: 400 Kč
 • Dospělí členové – bývalí vedoucí, kteří se registrují jako kamarádi Lvíčat: 200 Kč

Příspěvek se hradí na začátku školního roku, nejpozději ale do 15. prosince. Noví členové se však mohou registrovat i v průběhu roku.

Úhrada se provádí převodem na transparentní účet 2200227815/2010 (můžete také využít QR platbu). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno registrovaného, pokud platíte za více sourozenců, prosíme pošlete platby samostatně. Upozorňujeme, že pohyby na transparentním účtu jsou zveřejňovány.

Pokud by bezhotovostní úhrada nebyla možná, je možné se s vedoucím oddílu domluvit na platbě v hotovosti.

QR platba
Při platbě příspěvku v jiné než základní výši nezapomeňte změnit částku.

Proč být členem?

 • Nižší účastnické příspěvky na většinu námi pořádaných akcí. Účastníkům těchto akcí se tak značná část členských příspěvků (nebo dokonce ještě více) během roku fakticky vrátí.
 • Úhradou členského příspěvku každý přispívá na fungování naší pionýrské skupiny. Aby byla naše činnost dostupná všem, tak se samotné příspěvky snažíme držet v co nejnižší výši. Na běžný chod skupiny (pronájem klubovny, úhrada elektřiny, nákup a opravy vybavení které vyžíváme na akcích aj.) by nám ale samotné členské příspěvky nestačily. Proto nám s těmito náklady pomáhá mj. Magistrát Hlavního města Prahy, MČ Praha 8 a ministerstvo školství. A právě tyto instituce zjišťují, pro kolik registrovaných členů vyvíjíme pravidelnou činnost – aby nám na základě toho přidělily přiměřenou výši dotací či grantů.
 • Členové do 15 let si mohou vypůjčovat deskové a společenské hry a některý další majetek i pro osobní účely. Viz půjčovna majetku.
 • Členové starší 15 let si mohou nad rámec základního majetku (deskovky aj.) vypůjčovat i další majetek (stany, lezecké vybavením, nářadí, turistické vařiče, kotlíky aj.). Také se mohou účastnit řady vzdělávacích akcí Pionýra, a to navíc za výrazně nižší účastnické příspěvky.

Ukončení členství

Členství v 68. pionýrské skupině Lvíčata a potažmo ve spolku Pionýr může být ukončeno:

 1. písemným rozhodnutím člena (u osob mladších 15 let zákonného zástupce člena)
 2. nezaplacením členských příspěvků na další kalendářní rok (členství je pak ukončeno k 31. 1.)
 3. za dalších okolností blíže definovaných stanovami a vnitřními směrnicemi Pionýra

Zpracování osobních údajů

Zde najdete infomace o zpracování osobních údajů členů spolku.