Lvíčata jsou tvořena členy, kteří se každoročně registrují v rámci některého z našich oddílu, jehož činnosti se pravidelně účastní.

Stávající členové prodlužují členství na další rok úhradou členského příspěvku.

Noví členové:

 • Vyplní a odevzdají svému vedoucímu registrační list člena (je možné vyplnit elektronicky, i pak je ale třeba vytisknout a odevzdat podepsané)
 • Uhradí roční členský příspěvek

Úhrada členského příspěvku

Roční členský příspěvek se hradí na začátku školního roku, nejpozději do 15. prosince. Noví členové se však mohou registrovat i v průběhu roku.

Úhrada se provádí převodem na transparentní účet 2200227815/2010 (můžete také využít QR platbu).

 • Stávající členové při platbě použijí variabílní symbol, který jim přijde spolu pokyny k úhradě e-mailem během podzimu.
 • Členové, kteří se registrují poprvé uvedou variabilní symbol „100“ a do zprávy pro příjemce jméno registrovaného.

Upozorňujeme, že pohyby na transparentním účtu jsou zveřejňovány.

Základní výše

500 Kč

Standardní výše ročního členského příspěvku.

QR platba 👁 Zobrazit QR platbu

Cena pro sourozence

400 Kč

Pokud je členem více sourozenců do 18 let, platí pro každého snížená cena. Prosíme, platbu za každého sourozence pošlete samostatně.

QR platba 👁 Zobrazit QR platbu

Kamarádi skupiny

200 Kč

Dospělí členové – zejména bývalí vedoucí, kteří se registrují jako kamarádi Lvíčat.

QR platba 👁 Zobrazit QR platbu

Výhody členství

Členům skupiny jsou poskytovány různé výhody, zároveň platbou příspěvku přispívají na naší činnost. Členství samotné však není podmínkou, aby se děti mohly účastnit schůzek či dalších aktivit naší skupiny. Schůzky a většina akcí mají otevřené dveře všem, kteří se jich chtějí účastnit a budou dodržovat zásady činnosti v daném oddílu.

 • Snížené účastnické příspěvky na naše akce
 • Přednost při přihlašování na některé akce
 • Úrazové pojištění na všech akcích zdarma
 • Možnost půjčovat si deskové a společenské hry a některý další majetek i pro osobní účely - viz půjčovna majetku
 • Možnost pořídit si skupinové tričko za výhodnou cenu
 • Přístup do lvíčecího discordu, kde se můžete dozvídat nejnovější informace ze Lvíčat a komunikovat s ostatními členy

Další výhody pro starší 15 let

 • Nad rámec základního majetku (deskovky aj.) je možné si půjčovat další vybavení (stany, lezecké vybavení, nářadí, turistické vařiče, kotlíky aj.) - viz kompletní seznam 🔒 (nutné přihlášení)
 • Možnost dalšího seberozvoje díky nabídce vzdělávacích kurzů a seminářů, které jsou navíc z velké části hrazené Lvíčaty
 • Nabídka zážitkových akcí Pionýra – setkání vedoucích, akce pro náctileté aj.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu (pro vedoucí celoročně se účastnící akcí s dětmi)

Ukončení členství

Členství v 68. pionýrské skupině Lvíčata a potažmo ve spolku Pionýr může být ukončeno:

 1. písemným rozhodnutím člena (u osob mladších 15 let zákonného zástupce člena)
 2. nezaplacením členských příspěvků na další kalendářní rok (členství je pak ukončeno k 31. 1.)
 3. za dalších okolností blíže definovaných stanovami a vnitřními směrnicemi Pionýra

Zpracování osobních údajů

Zde najdete infomace o zpracování osobních údajů členů spolku.