Lvíčata jsou tvořena členy, kteří se registrují v rámci některého z našich oddílu, jehož činnosti se pravidelně účastní.

Stávající členové potvrzují členství na další školní rok úhradou členského příspěvku (viz níže).

Nováčci, kteří se registrují jako členové poprvé:

  • Vyplní a odevzdají svému vedoucímu registrační list člena (je možné vyplnit elektronicky, i pak je ale třeba vytisknout a odevzdat podepsané)
  • Uhradí roční členský příspěvek 400 Kč

Členům skupiny jsou poskytovány různé výhody (viz dále) a zároveň platbou příspěvku přispívají na naší činnost. Členství samotné však není podmínkou, aby se děti mohly účastnit schůzek či dalších aktivit naší skupiny. Schůzky a akce mají otevřené dveře všem, kteří se jich chtějí účastnit a budou dodržovat zásady činnosti v daném oddílu.

Úhrada členského příspěvku

Výše členského příspěvku je 400 Kč. Příspěvek se hradí na začátku školního roku, nejpozději ale do 15. prosince. Noví členové se však mohou registrovat i v průběhu roku.

Úhrada se provádí převodem na transparentní účet 2200227815/2010 . Můžete také využít QR platbu. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno registrovaného, pokud platíte za více sourozenců, prosíme pošlete platby samostatně. Upozorňujeme, že pohyby na transparentním účtu jsou zveřejňovány.

Pokud by bezhotovostní úhrada nebyla možná, je možné se s vedoucím oddílu domluvit na platbě v hotovosti.

QR platba

Výhody členství

Registrovaným členům naší skupiny jsou poskytovány různé výhody:

  • Nižší účastnické příspěvky na většinu námi pořádaných akcí. Těm, kteří se těchto akcí účastní, se tak značná – nebo dokonce ještě větší – část členských příspěvků během roku fakticky vrátí.
  • Registrovaní členové ve věku 5–30 let mohou při poskytnutí pasové fotografie obdržet kartu EYCA (Evropská karta mládeže). Ta umožňuje jenom v ČR využívat přes tisíc různých slev, mladším 15 let ale také slouží jako průkaz pro dětské jízdné např. v autobusech (proto si kartičku berte s sebou na výpravy!).
  • Úhradou členského příspěvku každý přispívá na činnost naší pionýrské skupiny. Aby byla naše činnost dostupná všem, tak se samotné příspěvky snažíme držet v co nejnižší výši. Ty by tak samotné ale běžný chod skupiny. (pronájem klubovny, úhrada elektřiny, nákup a opravy vybavení které vyžíváme na akcích aj.) uhradit nedokázaly. Proto nám s těmito náklady pomáhá mj. Magistrát Hlavního města Prahy, MČ Praha 8 a ministerstvo školství. A právě tyto instituce zjišťují, pro kolik registrovaných členů vyvíjíme pravidelnou činnost – aby nám na základě toho přidělily přiměřenou výši dotací či grantů.

Členové starší 15 let si také mohou vypůjčovat majetek pionýrské skupiny (stany, deskové hry, vařiče, kotílky aj.) i pro osobní účely, dále se mohou účastnit řady vzdělávacích akcí Pionýra za výrazně nižší účastnické příspěvky.

Ukončení členství

Členství v 68. pionýrské skupině Lvíčata a potažmo ve spolku Pionýr může být ukončeno:

  1. písemným rozhodnutím člena (u osob mladších 15 let zákonného zástupce člena)
  2. nezaplacením členských příspěvků na další kalendářní rok (členství je pak ukončeno k 31. 1.)
  3. za dalších okolností blíže definovaných stanovami a vnitřními směrnicemi Pionýra

Zpracování osobních údajů

Zde najdete infomace o zpracování osobních údajů členů spolku.