Členem naší skupiny se může stát každý, kdo má zájem o naší činnost. Členové se obvykle registrují v rámci oddílu nebo klubu, jehož činnosti se pravidelně účastní.

Kdo byl registrován již v minulém roce, stačí mu pro prodloužení členství na další kalendářní rok pouze uhradit roční členský příspěvek (hotově nebo převodem, viz dále).

Kdo má zájem se členem nově stát, musí:

Členům skupiny jsou poskytovány různé výhody (viz dále), a zároveň svým členstvím podporují naší činnost. Členství samotné však není podmínkou, aby se děti mohly účastnit schůzek či dalších aktivit naší skupiny. Schůzky a akce mají otevřené dveře všem, kteří se jich chtějí účastnit a budou se na nich hezky chovat k ostatním.

Úhrada členského příspěvku

Výše členského příspěvku na celý kalendářní rok je 400 Kč a příspěvek je splatný do 10. ledna daného roku. Nově registrovat se však lze i kdykoliv během roku; při registraci v září a později se členský příspěvek do konce roku snižuje na 200 Kč.

Úhradu je možno provést jedním z těchto způsobů:

  • převodem na účet 2200227815/2010 – jako variabilní symbol uvést datum narození registrovaného ve formátu RRRRMMDD a do zprávy pro příjemce jméno
  • hotově vedoucímu oddílu ve kterém se člen registruje, jinak přímo vedoucímu PS (Ondřej Machulda) – viz

    kontakty

Výhody členství

Registrovaným členům naší skupiny jsou poskytovány různé výhody, za hlavní se dají považovat nižší účastnické příspěvky na většinu námi pořádaných akcí. Těm, kteří se těchto akcí účastní, se tak značná – nebo dokonce ještě větší – část členských příspěvků vrátí.

Registrovaní členové ve věku 5–30 let mohou také při poskytnutí pasové fotografie obdržet kartu EYCA (Evropská karta mládeže). Ta umožňuje jenom v ČR využívat přes tisíc různých slev, mladším 15 let ale také slouží jako průkaz pro dětské jízdné např. v autobusech (proto si kartičku berte s sebou na výpravy!).

Úhradou členského příspěvku přispíváte na činnost naší pionýrské skupiny. Vzhledem k výši příspěvku, kterou se snažíme držet na co nejnižší úrovni, by však samotné členské příspěvky běžný chod skupiny (pronájem klubovny, úhrada elektřiny, nákup a opravy vybavení které vyžíváme na akcích aj.) zajistit nedokázaly. Proto nám s těmito náklady pomáhá mj. Magistrát Hlavního města Prahy a ministerstvo školství. A právě tyto instituce zjišťují, pro kolik registrovaných členů vyvíjíme pravidelnou činnost – aby nám na základě těchto údajů přidělily přiměřenou výši dotací či grantů. Registrace členů je proto pro naší skupinu důležitá i z tohoto důvodu.

Členové starší 15 let si také mohou vypůjčovat majetek pionýrské skupiny (stany, deskové hry, vařiče, kotílky aj.) i pro osobní účely.

Ukončení členství

Členství v 68. pionýrské skupině Lvíčata a potažmo ve spolku Pionýr může být ukončeno:

  1. písemným rozhodnutím zákonného zástupce nebo člena nad 18 let
  2. nezaplacením členských příspěvků na další kalendářní rok – členství je pak ukončeno k 31. 1.
  3. za dalších okolností blíže definovaných stanovami a vnitřními směrnicemi Pionýra