Lvíčecí vedoucí a instruktoři jsou dobrovolníci, kteří se na činnosti skupiny podílejí ve svém volném čase. Bez jejich práce a nadšení by naše skupina fungovat nemohla.

Vedení skupiny

Vedení průběžně řídí činnost skupiny, koordinuje přípravu akcí a táborů a zajišťuje materiální prostředky pro fungování skupiny.

Ondřej Machulda

Ondřej Machulda

vedoucí skupiny

ondra@lvicata.cz
tel. 723 135 524

Kateřina Márová

Kateřina Márová

hospodářka skupiny

katerina.marova@lvicata.cz
tel. 733 690 308

Aga Derflová

Aga Derflová

volený člen vedení

agadise.derflova@lvicata.cz
tel. 728 959 911

Radovan Mlejnek

Radovan Mlejnek

volený člen vedení

radovan.mlejnek@lvicata.cz
tel. 737 354 353

Zdeňka Šípalová

Zdeňka Šípalová

volený člen vedení

zdenka.sipalova@lvicata.cz
tel. 603 100 407

Terka Vodvářková

Terka Vodvářková

volený člen vedení

tereza.vodvarkova@lvicata.cz
tel. 605 023 324

Vedoucí oddílů

Oddíloví vedoucí řídí jednotlivé oddíly, komunikují za ně a plánují jejich činnost. Do přípravy činnosti zapojují také instruktory i starší děti.

Aga Derflová

Aga Derflová

vedoucí oddílu Ninjalvové

agadise.derflova@lvicata.cz
tel. 728 959 911

Radovan Mlejnek

Radovan Mlejnek

vedoucí oddílů Stopaři a Sumíci

radovan.mlejnek@lvicata.cz
tel. 737 354 353

Jan Šípal

Jan Šípal

vedoucí oddílu Putumayo

jan.sipal@lvicata.cz
tel. 604 263 208

Terka Vodvářková

Terka Vodvářková

vedoucí oddílu EAI

tereza.vodvarkova@lvicata.cz
tel. 605 023 324

Další vedoucí a instruktoři

S činností oddílů, akcemi pro veřejnost i s dalšími věcmi, které jsou třeba pro to, aby Lvíčata fungovala, pomáhají i další vedoucí a instruktoři. Velká část z nich sama prošla našimi oddíly jako děti a jsou členy již mnoho let.

Radek Ondroušek

Radek Ondroušek

delegát v Pražské radě Pionýra

radek.ondrousek@lvicata.cz

Týna Jiráčková

zástupce vedoucího oddílu Ninjalvové

kristyna.jirackova@lvicata.cz

Ríša Mlejnek

Ríša Mlejnek

instruktor oddílu Stopaři

Áňa Nováková

Áňa Nováková

anezka.novakova@lvicata.cz
tel. 777 181 364

Petra Setničková

Petra Setničková

petra.setnickova@lvicata.cz

Jakub Vodvářka

Jakub Vodvářka

jakub.vodvarka@lvicata.cz

… a spousta dalších kamarádů, kteří nám pomáhají na jednotlivých akcích.