Lvíčecí vedoucí a instruktoři jsou dobrovolníci, kteří se na činnosti skupiny podílejí ve svém volném čase. Bez jejich práce a nadšení by naše skupina fungovat nemohla.

Vedení skupiny

Vedení průběžně řídí činnost skupiny, hlídá a koordinuje přípravu akcí a táborů a zajišťuje materiální prostředky pro fungování skupiny.

Ondřej Machulda

Ondřej Machulda

vedoucí skupiny

ondra@lvicata.cz
tel. 723 135 524

Kateřina Márová

Kateřina Márová

hospodářka skupiny

katerina.marova@lvicata.cz
tel. 733 690 308

Radovan Mlejnek

Radovan Mlejnek

volený člen vedení

radovan.mlejnek@lvicata.cz
tel. 737 354 353

Zdeňka Šípalová

Zdeňka Šípalová

volený člen vedení

zdenka.sipalova@lvicata.cz
tel. 603 100 407

Terka Vodvářková

Terka Vodvářková

volený člen vedení

tereza.vodvarkova@lvicata.cz
tel. 605 023 324

Vedoucí oddílů

Oddíloví vedoucí řídí své oddíly, komunikují za ně a plánují jejich činnost. Do přípravy činnosti zapojují také vedoucí družinek, instruktory i starší děti.

Radovan Mlejnek

Radovan Mlejnek

vedoucí oddílu pro mladší

radovan.mlejnek@lvicata.cz
tel. 737 354 353

Jan Šípal

Jan Šípal

vedoucí oddílu Putumayo

jan.sipal@lvicata.cz
tel. 604 263 208

Terka Vodvářková

Terka Vodvářková

vedoucí oddílu EAI

tereza.vodvarkova@lvicata.cz
tel. 605 023 324

Další vedoucí a instruktoři

S oddíly, družinkami ale i s dalšími věcmi, které jsou třeba pro to, aby Lvíčata fungovala, pomáhají další vedoucí a instruktoři. Velká část z nich sama prošla našimi oddíly jako děti a jsou členy již mnoho let.

Aga Derflová

Aga Derflová

zástupce vedoucího oddílu pro mladší

agadise.derflova@lvicata.cz
tel. 728 959 911

Týna Jiráčková

zástupce vedoucího oddílu pro mladší

kristyna.jirackova@lvicata.cz

Áňa Nováková

Áňa Nováková

instruktorka oddílu pro mladší

anezka.novakova@lvicata.cz
tel. 777 181 364

Jan Kryšpín

Jan Kryšpín

zástupce vedoucího oddílu EAI

jan.kryspin@lvicata.cz

Radek Ondroušek

Radek Ondroušek

delegát v Pražské radě Pionýra

radek.ondrousek@lvicata.cz

Helena Šípalová

instruktorka oddílu Putumayo

helena.sipalova@lvicata.cz

Jakub Vodvářka

Jakub Vodvářka

jakub.vodvarka@lvicata.cz

… a spousta dalších kamarádů, kteří nám pomáhají na jednotlivých akcích.