Fotky z tábora

Tábor v roce 2022 již proběhl. Připomenout si ho můžete v archivu táborového zpravodajství.

Termín tábora: sobota 2. – sobota 16. července 2022

Místo konání: Táborová základna Meziboří (okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina)

Charakteristika tábora: Letní dětský tábor pro děti od 6 do 15 let. Ubytování v podsadových stanech po dvou.

Cena tábora:

 • 3 800 Kč pro členy 68. PS Lvíčata
 • 4 250 Kč pro ostatní
 • Sleva 150 Kč pro sourozence (každého)
 • Cena zahrnuje stravování 5x denně, pitný režim, dopravu, pečlivě připravený program, vstupné na výletech, úrazové pojištění účastníků aj.

Kontakt: Ondřej Machulda (hlavní vedoucí tábora), tel. 723 135 524, e-mail ondra@lvicata.cz

Schůzka s rodiči táborových nováčků: Ve středu 8. června od 19:00 (předběžně, termín ještě potvrdíme). Účast na schůzce je nezbytná pro rodiče dětí, které jedou na náš tábor poprvé.

Táborové dokumenty

Termíny

 • 6. 3. 2022 – odeslání přihlášky („část A“)
 • 15. 3. – vyrozumění o přijetí na tábor a rozeslání dalších pokynů
 • 31. 3. – platba zálohy (viz účet)
 • 31. 5. – odevzdání zdravotního posudku („část B“) (ke stažení zde, potvrzený nahrajte zde)
 • 31. 5. – úhrada doplatku tábora (viz účet)
 • 8. 6. v 19:00 – schůzka s rodiči nováčků
 • 2. 7. – odjezd na tábor, odevzdání účastnického listu („část C“)

O našem táboře

Dětský tábor pořádáme o letních prázdninách již přes 30 let. Letos pojedeme opět na táborovou základnu do Strážku-Meziboří (na Vysočině, asi 15 km od Velkého Meziříčí), na které jsme byli několikrát již v minulých letech.

Ubytování na táboře je v tradičních podsadových stanech po dvou. Zázemí táborové základny tvoří mimo jiné pevná dřevěná jídelna a kuchyně.

Tábor trvá 2 týdny, účastní se ho okolo 40 dětí ve věku od 6 do 15 let. Část účastníků jsou každoročně i „nováčci“ – na tábor s námi jedou poprvé.

Tábor je zajišťován našimi vedoucími a instruktory – dobro⁠volníky, celoročně pracujícími s dětmi na oddílových i jiných akcích. Hlavní vedoucí tábora i táborový zdravotník mají ministerstvem školství akreditované kvalifikace na tyto funkce, jednotliví vedoucí a instruktoři také prochází dalšími vzdělávacími kurzy.

Tábor rovněž splňuje všechny parametry kampaně „Opravdu dobrý tábor“ – více informací naleznete na webu kampaně.

Osmero opravdu dobrého tábora:
 1. Má kvalifikované vedení
 2. Má zajímavý program
 3. Je bezpečný
 4. Je ve vhodných prostorách
 5. Je zdravotně zabezpečen
 6. Má dostatek informací pro všechny
 7. Rozvíjí osobnost účastníka
 8. Má důvěryhodného pořadatele

Program tábora

Lvíčecí tábor není pasivní rekreací - naopak chceme, aby se toho děti na táboře co nejvíce naučily a aktivně si vyzkoušely věci, které se jim mohou hodit i po skončení tábora. Na táboře poskytujeme prostor pro autonomii dětí, kdy si samy určují náplň částí programu. V průběhu tábora se také děti velkou měrou podílí na zajištění jeho běhu, což je další ze způsobů, kterým se snažíme děti učit zodpovědnosti.

Atmosféru tábora doplňuje celotáborová hra – soustava her a dalších aktivit, motivovaných jedním tematickým rámcem a příběhem. V posledních letech byla témata např. Asterix a Obelix, Jumanji nebo v roce 2021 Bořibor (viz historie našich táborů).

Během tábora jsou děti rozděleny do menších věkově prostupných skupin (oddílů), a to tak, aby skupinky byly pokud možno vyrovnané – jak po stránce fyzické, tak i rozumové.

V rámci táborové činnosti dbáme na rozvoj individuálních schopností každého dítěte, stejně jako na spolupráci mezi dětmi a jejich oddíly. Naučné a vzdělávací prvky vnáší do tábora různé tábornické aktivity, ale také například návštěva kulturně a přírodně zajímavých míst v okolí.

Na táboře jsou děti zapojeny do zajištění provozu tábora – v rámci služeb vaří, chystají dřevo na oheň a ohřev vody, v noci drží hlídky atd. Program tábora dále zahrnuje mnoho různorodých činností, které jsou zařazovány s ohledem na jejich výchovné cíle. Děti během tábora hrají množství netradičních i tradičních her a soutěží, vyzkouší si rukodělné činnosti a naučí se různým turistickým a tábornickým dovednostem. Pod širákem spíme v rámci dvoudenního (pro starší děti třídenního) putovního výletu, během kterého se o sebe musíme postarat i bez zázemí táborové základny.

Magistrát hlavního města Prahy Tábor se koná za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy