Oddíl je parta kamarádů a kamarádek, která během let společně zažívá dobrodružství a učí se novým věcem.

V průběhu celého roku probíhá pravidelná navazující činnost v našich oddílech Sumíci, Stopaři a Ninjalvové. Oddíly jsou rozděleny podle věku a mají samostatné každotýdenní schůzky. Na jednodenní a víkendové akce a na tábor jezdí tyto oddíly většinou společně.

Oddíl Stopaři na výpravě do Srbů
Oddíl Ninjalvové na puťáku v Jizerských horách

Oddíly nejsou jen dalším zájmovým kroužkem – dlouhodobou oddílovou činností děti získávají všestrannou škálu dovedností: praktických, osobnostních i mezilidských.

Na schůzkách i na akcích se děti formou her a dalších aktivit učí rozhodovat samostatně, hledat řešení problémů, spolupracovat a respektovat druhé. Získávají tak odpovědnost za sebe i své okolí, současně jsou vedeny k aktivnímu a zdravému životnímu stylu, vytváření vztahu k přírodě a k její ochraně, k poznávání naší kultury, rozvoji rukodělných schopností a k řadě praktických znalostí a dovedností.

Jak činnost oddílů vypadá se můžete podívat v naší fotogalerii.

Členství v oddílu

Pokud máte zájem o členství dítěte v některém z oddílů, zapište jej na čekací listinu. Dáme vám vědět, až bude volné místo.

Oddíl Sumíci
pro děti 6–9 let

Schůzky: pondělí 15.30–17.00 v naší klubovně

V oddílu Sumíci se hlavně kamarádíme 🤗 a užíváme si spoustu legrace, zároveň se postupně seznamujeme s jednotlivými tábornickými a dalšími dovednostmi. Získáváme také základní samostatnost, učíme se spolupracovat a pomáhat si mezi sebou.
Áňa Nováková

Áňa Nováková

Vedoucí oddílu Sumíci
tel. 777 181 364
anezka.novakova@lvicata.cz

Oddíl Stopaři
pro děti 9–12 let

Schůzky: pondělí 17.15–18.45 v naší klubovně

Ve Stopařích se děti mimo jiného postupně učí, jak zapojit své potřeby do oddílové činnosti. Začínají se podílet na přípravě dílčích činností a vlastních her na výpravách. Směřují k celkovému uvědomění si vlastních zájmů a ke schopnosti přípravy vícedenní akce pro sebe na míru.
Radovan Mlejnek

Radovan Mlejnek

Vedoucí oddílu Stopaři
tel. 737 354 353
radovan.mlejnek@lvicata.cz

Oddíl Ninjalvové
pro děti 12–15 let

Schůzky: středa 17.30–19.30 v naší klubovně

Rádi společně trávíme čas, smějeme se, tvoříme, hrajeme různorodé hry… Ale také se zapojujeme do činnosti mladších oddílů, kde pomáháme na jejich schůzkách. V Ninjalvech se děti spolupodílí i na zaměření a obsahu vlastních schůzek a výprav a postupně za ně přebírají víc a víc odpovědnosti.
Aga Derflová

Aga Derflová

Vedoucí oddílu Ninjalvové
tel. 728 959 911
agadise.derflova@lvicata.cz

Plán akcí oddílů

Akce navazují na program na schůzkách (a naopak), proto je nezbytná účast dětí pokud možno na všech oddílových akcích.

Plán akcí je průběžně aktualizován.

Další nabídkové akce

Další akce, které pořádá nebo kterých se účastní naše skupina, a na které jsou děti rovněž zvány. Těchto akcí se účastní i další děti i vedoucí (nejen z oddílu).

Členství v oddílu a členské příspěvky

Informace o členství v oddílu a o úhradě členských příspěvků najdete na stránce Členství.