Oddíly jsou party kamarádů a kamarádek, ve kterých děti během let společně zažívají dobrodružství a učí se novým věcem.

V průběhu celého roku probíhá pravidelná navazující činnost v našich oddílech Lvíčo magíci, Sumíci, Stopaři a Ninjalvové. Oddíly jsou rozděleny podle věku a mají samostatné každotýdenní schůzky. Na jednodenní a víkendové akce a na tábor jezdí tyto oddíly většinou společně.

Oddíl Stopaři na výpravě do Srbů
Oddíl Ninjalvové na puťáku v Jizerských horách

Oddíly nejsou jen dalším zájmovým kroužkem – dlouhodobou oddílovou činností děti získávají všestrannou škálu dovedností: praktických, osobnostních i mezilidských. I proto se předpokládá, že se děti účastní pokud možno všech schůzek i oddílových akcí během roku.

Na schůzkách i na akcích se děti formou her a dalších aktivit učí rozhodovat samostatně, hledat řešení problémů, spolupracovat a respektovat druhé. Získávají tak odpovědnost za sebe i své okolí, současně jsou vedeny k aktivnímu a zdravému životnímu stylu, vytváření vztahu k přírodě a k její ochraně, k poznávání naší kultury, rozvoji rukodělných schopností a k řadě praktických znalostí a dovedností.

Jak činnost oddílů vypadá se můžete podívat v naší fotogalerii.

Zájemci o členství v oddílech

Většinu oddílů máme momentálně naplněných – avšak občas se v některém z nich uvolní místo.

Pokud máte zájem o členství dítěte v některém z oddílů, zapište jej prosím na čekací listinu. Ozveme se vám, pokud se někde uvolní místo – případně vás budeme evidovat do dalších let.

Oddíl Lvíčo magíci
pro děti 6–8 let

Schůzky: čtvrtek 16.30–18.00 v naší klubovně

Jsme Lvíčo magíci – oddíl těch nejmladších, kteří se postupně seznamují mezi sebou i se Lvíčaty. Společně si hrajeme, tvoříme a učíme se základním věcem o táboření, turistice i o tom, jak se o sebe samostatně postarat a jak dobře vycházet s ostatními. Schůzky vedou hlavně instruktoři, kteří si sami podobnou cestou oddílem prošli a předávají tak dál to, co se za roky ve Lvíčatech naučili.
Agáta Rýdlová

Agáta Rýdlová

Vedoucí oddílových schůzek
tel. 734 445 797
lvicomagici@lvicata.cz

Oddíl Sumíci
pro děti 8–11 let

Schůzky: pondělí 16.00–17.30 v naší klubovně

V oddílu Sumíci se hlavně kamarádíme 🤗 a užíváme si spoustu legrace, zároveň se postupně seznamujeme s jednotlivými tábornickými a dalšími dovednostmi. Získáváme také základní samostatnost, učíme se spolupracovat a pomáhat si mezi sebou.
Vít Procházka

Vít Procházka

Vedoucí oddílu
tel. 705 209 667
sumici@lvicata.cz

Oddíl Stopaři
pro děti 12–14 let

Schůzky: pondělí 17.45–19.15 v naší klubovně

Ve Stopařích se děti mimo jiného postupně učí, jak zapojit své potřeby do oddílové činnosti. Začínají se podílet na přípravě dílčích činností a vlastních her na výpravách. Směřují k celkovému uvědomění si vlastních zájmů a ke schopnosti přípravy vícedenní akce pro sebe na míru.
Radovan Mlejnek

Radovan Mlejnek

Vedoucí oddílu
tel. 737 354 353
stopari@lvicata.cz

Oddíl Ninjalvové
pro děti 14–17 let

Schůzky: středa 16.30–18.30 v naší klubovně

Rádi společně trávíme čas, smějeme se, tvoříme, hrajeme různorodé hry… Ale také se zapojujeme do činnosti mladších oddílů, kde pomáháme na jejich schůzkách. V Ninjalvech se děti spolupodílí i na zaměření a obsahu vlastních schůzek a výprav a postupně za ně přebírají víc a víc odpovědnosti.
Aga Derflová

Aga Derflová

Vedoucí oddílu
tel. 728 959 911
ninjalvove@lvicata.cz

Plán akcí oddílů

Akce navazují na program na schůzkách (a naopak), proto je nezbytná účast dětí pokud možno na všech akcích, které jsou určeny pro děti z daného oddílu.

» Zobrazit plán akcí

Členství v oddílu a členské příspěvky

Roční členský příspěvek je 500 Kč, pro sourozence 400 Kč. Kompletní informace o členství v oddílu a o úhradě členských příspěvků najdete na stránce Členství.