Zpět na přehled fotoalb

Netradičně pojatý večerní pohádkový les se uskutečnil v sobotu 10. října v Ďáblickém háji. Začátek byl v lomu (areál zdraví), kde byla rovněž možnost opéci si na připraveném ohni buřty. Samotná trasa z lomu pak byla lemována 12 stanovišti, každé dle jednoho znamení zvěrokruhu, kde děti plnily rozličné úkoly. Když pak dorazily do cíle u ďáblické hvězdárny, dostaly za splnění úkolů odměnu a zároveň mohli navštivit hvězdárnu a shlédnout krátký film o souhvězdích.

Akce se účastnilo přes 150 dětí, její průběh a přípravu zajišťovalo na 40 dobrovolníků, kterým patří veliké poděkování. Poděkování patří i Magistrátu Hlavního města Prahy, který konání akce finančně podpořil.

Autoři fotografií: Jiří Benc, Ondřej Machulda

Zpět na přehled fotoalb