Protože i během stávající situace je možné chodit do přírody, připravili jsme pro děti hru, která se koná v parcích v okolí Kobylis na Praze 8. Zapojte do svých procházek s dětmi prvek dobrodružství a napětí – zkuste Podzimky se Lvíčaty!

Hra již skončila – probíhala od 27. října do 10. listopadu 2020. Podívejte se na fotky.

V parcích na Praze 8 (Ďáblický háj, Čimický háj, Okrouhlík, Velká skála) jsme připravili sérii různých úkolů, kterými můžete ozvláštnit procházky s dětmi. Podle věku dětí a toho, kde bydlíte, je dle vašeho uvážení možné, aby k plnění některých stanovišť vyrazily samy.

Není třeba být člen Lvíčat, k účasti zveme i širokou veřejnost! Zapojit se mohou všechny děti ve věku okolo 6-12 let, které bydlí v oblasti, kde se hra koná (severní část Prahy 8). Nepotřebuje nic, kromě zájmu, snahy a trochy času. Účast je zdarma.

Hra se koná od úterý 27. října do neděle 8. listopadu, přidat se můžete kdykoliv v tomto termínu.

Jak se zúčastnit?

 1. Nejprve se během třiceti sekund zaregistrujte. Registraci potřebujeme k tomu, abychom měli přehled, kdo se hry účastní.
 2. Po vyplnění registrace se vám zobrazí přihlašovací heslo. To si zapište nebo zapamatujte.
 3. Heslo zadejte zde na stránce, díky němu se vám zobrazí mapa stanovišť.
 4. Pokud se vám mapa přestane zobrazovat (nebo stránku otevřene z jiného počítače nebo mobilu), zadejte heslo znovu (není třeba dělat novou registraci).

Přidejte se do události

Připojte se také k události na FBFacebooku, kde se můžete dozvědět i další aktuální informace a sdílet hru svým známým.

Kontakt

Hru pořádá 68. pionýrská skupina Lvíčata (více o nás). Ozvat se nám můžete na e-mailu podzimky@lvicata.cz.

Průběh hry a plnění úkolů

 • Po zadání hesla z registrace se vám zpřístupní mapa, na které najdete umístění úkolů.
 • Hra se skládá z pěti úkolů, k jejichž splnění je třeba navštívit asi desítku míst (pro splnění některých úkolů je třeba navštívit postupně více míst).
 • Doporučujeme plánovat vycházky do jednotlivých přírodních celků a tam plnit více částí různých úkolů. Proto si nejprve prostudujte popisy všech úkolů.
 • Jeden z úkolů (Prokaž odvahu) vyžaduje plnění za tmy. Některé z úkolů vyžadují tisk doprovodných podkladů.
 • Splněním každého úkolu (kromě úkolu Nebuď pecivál) získáte klíče. Klíč je krátké slovní spojení. Úkol Nebuď pecivál se zakončí jiným způsobem (viz popis u úkolu).
 • Jakmile budete mít všechny úkoly splněny (máte tedy čtyři klíče a splněný úkol Nebuď pecivál), vyplňte je do formuláře, čímž jejich splnění prokážete. Na památku získáte glejt o úspěšném dokončení hry.
 • V průběhu hry je naprosto nezbytené dodržovat všechna pravidla (viz níže).

Pravidla hry

 • Hra je koncipovaná tak, že úkoly plní všichni na daných místech podle pokynů sami – proto se ji všichni účastní na vlastní zodpovědnost.
 • Během hry je třeba bezpodmínečně dodržovat všechna platná vládní nařízení, zejména se na místa vydávat pouze samostatně nebo jen s dalšími členy jedné domácnosti.
 • Místa plnění úkolů se nachází v přírodě, přesto necháváme na uvážení a odpovědnosti rodičů, zda na některé místa pustí děti samotné či je budou doprovázet.
 • Při pohybu na veřejnosti omezte kontakt s ostatními osobami, nevyužívejte zbytečně MHD a vyhýbejte se místům vyšší koncentrace osob (pokud bydlíte v severní části Prahy 8, je možné si na všechna místa udělat procházku pěšky).

Mapa úkolů

Seznam úkolů

Pátrání začíná

Tento úkol je vstupní zkouška. Zároveň si ale na tomto místě můžete začít plnit i další úkoly.

V okolí každého ze tří hřišť jsme skryli 16 karet, na každé z nich je vždy písmeno a číslo. Karty najděte a čísla s písmeny si vždy pouze opište nebo zapamatujte – karty ze stromů nesundavejte!

Čísla na kartičkách znamenají pořadí písmen v tajném sdělení. Pokud se vám na jednom místě nepovede najít všechny kartičky, zkuste štěstí na jiném - na každém místě by ale měly být vždy všechny kartičky.

Pokud jste již na tajné sdělení přišli, nemusíte jej chodit hledat na další místo (na každém z míst - na mapě označených Pátrání začíná I., II. a III. je stejné sdělení).

Máš bystré oči?

Ukaž, jak bystré máš oko! 👁 Navštiv tři místa s výhledem a porovnej, co vidíš, s přiloženým obrázkem. Místa na obrázku, která se neshodují se skutečností, zakroužkuj.

Výhledy ke stažení a tisku

Až budeš mít hotovo, seřaď obrázky vedle sebe podle čísel 1, 2, a 3. Pak z nich přečti zakroužkovaná písmena tak, jak jdou po sobě zleva do prava. Získaný vzkaz je dalším klíčem.

Nebuď pecivál

Ukaž, že nejsi pecivál a zajímáš se o své okolí! Vyfoť se na třech zajímavých místech vyznačených na mapě a fotky nám pošli.

👉 Jak úkol splnit: Fotky ze všech tří míst nahraj najednou sem

Vezmi prosím v potaz, že fotky pak uvidí i ostatní - nahráním nám dáváš souhlas k tomu, abychom je použili při dokumentaci a propagaci akce.

Prokaž odvahu večerní hra

Až se sešeří, najdi svou baterku a vyprav se prokázat odvahu! Dojdi na rozcestí vyznačené v mapě. Posviť baterkou kolem sebe. V jednom místě uvidíš zablikat odražené světlo z malé reflexní odrazky přidělané na stromě. Dojdi přímo k ní a znovu kolem sebe posviť! Uvidíš zase další odrazku!

Konec cesty poznáš tak, že na stromě budou tři odrazky pod sebou a  pod nimi kartička s klíčem. Text si zapamatuj nebo opiš, kartičku nesundavej.

🔦 Vezmi si určitě baterku, světlo z mobilu nemusí stačit.

POZOR! Nezapomeň, že nejpozději do 21:00 už musíš být doma! Stmívá se ale brzy, tak k plnění úkolu můžeš vyrazit hned v podvečer.

Vzkaz z minulosti

Dokaž svou znalost historie a předávání tajných zpráv. Pomocí tří pomníků v okolí (vyznačeny na mapě) vylušti tento klíč!

Nápověda: místo-řádek-písmeno.
Ko = Kobyliská střelnice, Ďá = Ďábličák, Či = Čimičák.
Ch považuj za jedno písmeno.

⚠ Pozor,️ v textu šifry byla jedna chyba (páté písmeno od konce, původně Či-3-1, níže je již opraveno na správné Či-4-5).

Text šifry:
Ko-4-15 Ďá-1-2 Či-1-8 Ďá-1-10 Ko-3-5 Či-4-7 Ďá-5-10 Ko-5-17 Ko-3-1 Ďá-3-6 Ko-1-12 Či-4-5 Ďá-4-7 Či-1-1 Ko-4-14 Či-2-8