Hledáme do oddílu nové kamarády!

Schůzky každý týden | netradiční hry | výpravy do přírody | tábornické dovednosti | rukodělné činnosti | deskovké hry | letní tábor

Přijďte se podívat schůzku!

 • Družinka mladších (6–9 let): každé pondělí 16.30-17.45
 • Družinka starších (8–10 let): každá středa 16.00-17.45

V naší klubovně - U školské zahrady 9

Oddíl pro nejmladší je určen primárně pro pro kluky a holky z 1.–4. třídy (6–10 let). Oddíl nabízí pravidelnou celoroční činnost: jednak každotýdenní schůzky v klubovně a jejím okolí a jedno i vícedenní výpravy (nejen) do přírody.

Na schůzkách hrajeme netradiční deskové, stolní a společenské hry, učíme se praktickým turisticko-tábornickým dovednostem, děláme rukodělné a výtvarné činnosti, sportovní aktivity a baví nás i spousta další pestré činnosti.

Schůzky jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dítěte – důraz je kladen například na podporu aktivního a zdravého životního stylu, začlenění do kolektivu a zlepšení schopnosti spolupráce s ostatními, budování vztahu k přírodě a k její ochraně, poznávání kultury, rozvoj rukodělných schopností a praktických dovedností.

 • Schůzky:
  • Družinka mladších (6–9 let): pondělky 16.30–17.45
  • Družinka starších (8–10 let): středy 16.00–17.45

  Schůzky probíhají v naší klubovně.

 • Vedoucí oddílu: Radovan Mlejnek – tel. 737 354 353, e-mail radovan.mlejnek@lvicata.cz
 • Zástupce vedoucího oddílu: Ondřej Machulda – tel. 723 135 524, e-mail ondra@lvicata.cz
 • Instruktoři: Aga, Kuba, Lucka, Terka

Plán akcí oddílu

Akce navazují na program na schůzkách (a naopak), proto členům oddílu doporučujeme účast na všech oddílových akcích.

Plán akcí je průběžně aktualizován.

Další nabídkové akce

Další akce, které pořádá nebo kterých se účastní naše skupina, a na které jsou děti rovněž zvány. Těchto akcí se účastní i další děti i vedoucí (nejen z oddílu pro nejmladší).

Členské příspěvky

Členové oddílu platí roční členský příspěvěk 400 Kč. Kdo se registruje jako člen poprvé, musí navíc vyplnit registrační list. Kdo byl registrován již v minulém roce, stačí mu pro prodloužení členství pouze uhradit členské příspěvek. Podrobnosti (registrační list ke stažení, číslo účtu aj.) najdete na stránce Členství.