Oddíl je určen pro kluky a holky ve věku 6–14 let. Nabízí celoroční pravidelnou činnost: každotýdenní schůzky v klubovně a jejím okolí a jedno i vícedenní výpravy převážně do přírody. Děti jsou v oddíle rozděleni podle věku do družinek, které mají samostatné schůzky, na akce však jezdí většinou společně.

Na schůzkách hrajeme rozličné hry, učíme se praktickým znalostem a dovednostem, děláme rukodělné a výtvarné činnosti, sportovní aktivity a mnohé další věci podle aktuálního zájmu a potřeby dětí.

Oddíl není jen dalším zájmovým kroužkem – je to parta kamarádů a kamarádek, která během celého roku společně zažívá dobrodružství a učí se novým věcem.

Oddílová činnost je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte – důraz je kladen na aktivní a zdravý životní styl, budování odpovědnosti za sebe i své okolí, začlenění se do společnosti a spolupráci s ostatními, vytváření vztahu k přírodě a k její ochraně, poznávání naší kultury, rozvoj rukodělných schopností a mnohých dalších praktických znalostí a dovedností.

Jak naše činnost vypadá se můžete podívat v naší fotogalerii.

Kapacita oddílu je momentálně naplněna a máme i děti na čekací listině. Pokud byste chtěli vaše dítě na čekací listinu přidat, napište prosím vedoucímu oddílu. Dali bychom vám vědět, pokud by se v oddíle uvolnilo místo.

Obnovení venkovní činnosti od 10. května 🎉

Znovu rozjíždíme venkovní činnost, konečně se zase potkáme naživo na schůzkách!

Čtěte podrobná organizační pravidla

Schůzky

Družinka Věk Čas schůzek Vedoucí družinky
Družinka nejmladší 6–8 let pondělí 15.30–16.55 Áňa
Družinka Stopaři 9–11 let pondělí 17.05–18.30 Radovan
Družinka Ninjalvové 11–14 let středa 16.30–18.30 Aga

Schůzky probíhají v naší klubovně.

Kontakty

Radovan Mlejnek

Radovan Mlejnek

Vedoucí oddílu
a družinky Stopaři

tel. 737 354 353
e-mail radovan.mlejnek@lvicata.cz
Aga Derflová

Aga Derflová

Vedoucí družinky Ninjalvové
tel. 728 959 911
e-mail agadise.derflova@lvicata.cz
Áňa Nováková

Áňa Nováková

Vedoucí družinky pro nejmladší
tel. 777 181 364
e-mail anezka.novakova@lvicata.cz

Plán akcí oddílu

Akce navazují na program na schůzkách (a naopak), proto je nezbytná účast dětí pokud možno na všech oddílových akcích.

Plán akcí je průběžně aktualizován.

Další nabídkové akce

Další akce, které pořádá nebo kterých se účastní naše skupina, a na které jsou děti rovněž zvány. Těchto akcí se účastní i další děti i vedoucí (nejen z oddílu).

Členství v oddílu a členské příspěvky

Informace o registraci ke členství v oddílu a k úhradě členských příspěvků najdete na stránce Členství.