Oddíl je určen pro kluky i holky ve věku 6–13 let. Nabízí pravidelnou celoroční činnost: jednak každotýdenní schůzky v klubovně a jejím okolí a jedno i vícedenní výpravy (nejen) do přírody. V rámci oddílu fungují dvě družinky (pro mladší a starší), které mají samostatné schůzky (ale na akce jezdí společně).

Na schůzkách hrajeme netradiční deskové, stolní a společenské hry, učíme se praktickým turisticko-tábornickým dovednostem, děláme rukodělné a výtvarné činnosti, sportovní aktivity a baví nás i spousta další pestré činnosti.

Schůzky jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dítěte – důraz je kladen například na podporu aktivního a zdravého životního stylu, začlenění do kolektivu a zlepšení schopnosti spolupráce s ostatními, budování vztahu k přírodě a k její ochraně, poznávání kultury, rozvoj rukodělných schopností a praktických dovedností.

Jak naše činnost vypadá se můžete podívat v naší fotogalerii.

Schůzky

  • Družinka Stopaři (6–9 let): pondělky 16.30–18.00
    • kapacita družinky je v roce 2018/2019 zcela naplněna
  • Družinka Ninjalvové (9–13 let): středy 17.00–18.30

Schůzky probíhají v naší klubovně.

Vedoucí a instruktoři

Na schůzkách s dětmi pracují zkušení vedoucí a instruktoři, kteří sami často oddílem prošli jako děti a kteří jsou členy Lvíčat již mnoho let.

Vedoucí oddílu

Radovan Mlejnek
tel. 737 354 353
e-mail radovan.mlejnek@lvicata.cz
Ráďu budete potkávat na pondělních schůzkách (pro mladší).

Vedoucí družinky pro starší

Aga Derflová
e-mail agadise.derflova@lvicata.cz
S Agou se uvidíte na středečních schůzkách (pro starší).

Nástěnka

Členové družinky Ninjalvů najdou aktuality na své nástěnce 📌.

Plán akcí oddílu

Akce navazují na program na schůzkách (a naopak), proto členům oddílu doporučujeme účast na všech oddílových akcích.

Plán akcí je průběžně aktualizován.

Další nabídkové akce

Další akce, které pořádá nebo kterých se účastní naše skupina, a na které jsou děti rovněž zvány. Těchto akcí se účastní i další děti i vedoucí (nejen z oddílu).

Členské příspěvky

Členové oddílu platí roční členský příspěvěk 400 Kč. Kdo se registruje jako člen poprvé, musí navíc vyplnit registrační list. Kdo byl registrován již v minulém roce, stačí mu pro prodloužení členství pouze uhradit členské příspěvek. Podrobnosti (registrační list ke stažení, číslo účtu aj.) najdete na stránce Členství.