Oddíl je určen pro kluky a holky ve věku 6–15 let. Nabízí celoroční pravidelnou činnost: každotýdenní schůzky v klubovně a jejím okolí a jedno i vícedenní výpravy převážně do přírody. Děti jsou v oddíle rozděleni podle věku do družinek, které mají samostatné schůzky, na akce však jezdí většinou společně.

Na schůzkách hrajeme rozličné hry, učíme se praktickým znalostem a dovednostem, děláme rukodělné a výtvarné činnosti, sportovní aktivity a mnohé další věci podle aktuálního zájmu a potřeby dětí.

Oddíl není jen dalším zájmovým kroužkem – je to parta kamarádů a kamarádek, která během celého roku společně zažívá dobrodružství a učí se novým věcem.

Oddílová činnost je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte – důraz je kladen na aktivní a zdravý životní styl, budování odpovědnosti za sebe i své okolí, začlenění se do společnosti a spolupráci s ostatními, vytváření vztahu k přírodě a k její ochraně, poznávání naší kultury, rozvoj rukodělných schopností a mnohých dalších praktických znalostí a dovedností.

Jak naše činnost vypadá se můžete podívat v naší fotogalerii.

Pokud máte zájem o členství v oddílu, napište prosím vedoucímu oddílu – zařadíme dítě na čekací listinu a dali bychom vám vědět, pokud by v oddíle bylo volné místo.

Pravidla pro činnost od září 2021

S ohledem na aktuální vládní opatření platí momentálně tato pravidla:

  • Na schůzku je třeba mít s sebou vždy roušku – nasazovat se bude při činnosti uvnitř (např. při účasti více jak 10 osob) nebo při kontaktních činnostech venku.
  • Prokazování bezinfekčnost není třeba (protože všechny schůzky probíhají v počtu do 20 osob).
  • Každý přítomný účastník musí být bez příznaků onemocnění COVID-19.
  • Dokud to počasí dovolí, budou schůzky probíhat převážně venku.
  • Schůzky začínají a končí přímo v klubovně. Pokud budete chodit děti předávat nebo vyzvedávat osobně, prosíme, počkejte před dveřmi do klubovny a během pobytu ve vnitřních prostorách sokolovny mějte respirátor.

Schůzky

Družinka Věk Čas schůzek Vedoucí družinky
Družinka nejmladší 6–9 let pondělí 15.30–17.00 Áňa
Družinka Stopaři 9–12 let pondělí 17.15–18.45 Radovan
Družinka Ninjalvové 12–15 let středa 18.00–20.00 Aga

Schůzky probíhají v naší klubovně.

Kontakty

Radovan Mlejnek

Radovan Mlejnek

Vedoucí oddílu
a družinky Stopaři

tel. 737 354 353
e-mail radovan.mlejnek@lvicata.cz
Aga Derflová

Aga Derflová

Vedoucí družinky Ninjalvové
tel. 728 959 911
e-mail agadise.derflova@lvicata.cz
Áňa Nováková

Áňa Nováková

Vedoucí družinky pro nejmladší
tel. 777 181 364
e-mail anezka.novakova@lvicata.cz

Plán akcí oddílu

Akce navazují na program na schůzkách (a naopak), proto je nezbytná účast dětí pokud možno na všech oddílových akcích.

Plán akcí je průběžně aktualizován.

Další nabídkové akce

Další akce, které pořádá nebo kterých se účastní naše skupina, a na které jsou děti rovněž zvány. Těchto akcí se účastní i další děti i vedoucí (nejen z oddílu).

Členství v oddílu a členské příspěvky

Informace o registraci ke členství v oddílu a k úhradě členských příspěvků najdete na stránce Členství.