Letos jsme se opět účastnili tradičního záříjového sjíždění říčky Teplé. Kromě chladného rána bylo celý den poměrně teplo, mraků na obloze bylo také poskrovnu.