Na Vysočině, v Hájence Černé lesy u Brtnice jsme strávili detektivní podzimní prázdniny roku 2009 - Sherlock Holmes zde zaučoval své detektivní následovníky, a dětské detektivní kanceláře se snažily prokázat nabyté dovednosti tohoto řemesla.