Po roce jsme opět vyrazili do Brd - na tradiční mezioddílovou hru, kterou letos pořádala 45. PS Praha 6.