Tradiční mezioddílová hra na Brdech, letos organizovaná oddílem Oko