Další ročník Českého dne proti rakovině (Květinového dne) proběhl ve středu 12.5.2010.

Letos se nám podařilo za prodej kytiček vybrat rekordních 34 562 Kč.

Za fotky děkujeme Jakubovi Kořínkovi.