Několik členů naší skupiny pomáhalo během Bambiriády u centrální expozice Pionýra.