Místo konání: Neškaredice u Kutné Hory

O velikonočních prázdninách jsme se letos vydali do Neškaredic u Kutné Hory. Během obhlídky okolí jsme nalezli na stroji psaný dopis, datovaný rokem 1958. Vyprávěl o komsi, kdo se vypravil po stopách pokladu, který v dobách českého království zmizel z Vlašského dvora - tehdejší královské mincovně a pokladně. Pisatel dopisu píše, že poklad by měl stále existovat, a že nás k jeho nalezení mohou dovést indicie.
Během našeho pobytu jsme skutečně postupně odkrývali různá vodítka a stopy - zašifrované zprávy, slepé mapy, kousky deníků, tajné dopisy schované v uhlí...
Pobyt vyvrcholil v neděli večer, kdy jsme objevili poslední indicii - zakletý popis toho, kde na mapě nalezneme poklad. Nakonec jsme podle mapky a popisu cesty došli po polní cestě kus za vesnici, kde jsme poklad po chvilce hledání objevili. Plni radosti jsme se vrátili zpět domů, do tepla, a poklad si spravedlivě rozdělili.

Tip: K procházení fotek můžete používat klávesnici. Šipka vpravo zobrazí další fotku, šipka vlevo předchozí, klávesa Home první, klávesa End poslední fotku a Escape zavře okno.

Zpět na seznam akcí