Místo konání: Nečín-Jablonce a okolí

Letošní téma celotáborové hry bylo "Rytíři Koruny české".

Pobyt byl provázen nejrůznějšími hrami a úkoly hlavně s rytířskou tématikou, navštívili jsme mj. Příbram, na putovní výpravě pak i zámek a přehradu Orlík.

Na závěr tábora byli děti po splnění všech nutných řádů pasování na rytíře Koruny české.

Tip: K procházení fotek můžete používat klávesnici. Šipka vpravo zobrazí další fotku, šipka vlevo předchozí, klávesa Home první, klávesa End poslední fotku a Escape zavře okno.

Zpět na seznam akcí