Zpět na přehled fotoalb

O prvním jarním víkendu jsme se vypravili do Mezna – a byla to skvělá volba! Celý víkend bylo kolem dvaceti stupňů a svítilo sluníčko (kromě noci samozřejmě). V noci naopak bylo temno... A v této temnotě nás dopis vyhnal po svíčkách ven od našeho domu, kde jsme se setkali s ohnivým přízrakem. Byla to duše zlé paní Magdaleny z Borotína, která chtěla, abychom donesli poselství její omluvy své schovance Aničce, současné bílé paní, která se zjevuje na hradě Borotín.

V sobotu jsme se tam proto vypravili a donesli Aničce omluvné poselství. Ta ho přijala a její duše tak opět nalezla klid. A my jsme si, inspirování Magdalenou, popovídali o významu omluvy i pro nás ještě živé. Cesta nás znavila a večer příjemně utekl, stejně jako celý víkend – a proto nám v neděli nezbylo než uklidit základnu a vypravit se zpět domů.

Zpět na přehled fotoalb