Zpět na přehled fotoalb

Letní tábor je každoroční završení činnosti naši skupiny, v kalendáři jsou mu vyhrazeny tradičně první dva týdny prázdnin. Ne jinak tomu bylo při táboře roku 2007.

Celý tábor byl ve znamení cesty kolem světa, o které se Willy Fog vsadil, že ji se svými společníky uskuteční ve 14 dnech. Za součinnosti všech jsme tak postupně projížděli nejprve Spojeným královstvím, pak Francií, Itálií, Indií, Japonskem, Oceánií, Hawaií, Spojenými státy, Brazílií, Španělskem a na závěr do našeho cíle, znovu Spojeného království. V každé zemi na nás pak čekaly rozličné úkoly, hry i tradice vázající se právě k ní.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zajišťování tábora - nelze pochybovat nad tím, že se to vyplatilo.

Zpět na přehled fotoalb