Zpět na přehled fotoalb

Letošní tábor se nesl v duchu stavebních prací: rozděleni do celkem do tří firem, jsme se každý den pokoušeli získat co nejvíce dolarů soutěžením v nejrůznějších disciplínách - od geografických prací s mapou i v terénu, přes stavbu tunelu, až po stavbu takřka skutečného mostu.

Získané peníze každá firma potřebovala jako sůl, protože z nich investovala stavbu své železniční trati. Ta probíhala již od druhého dne tábora, kdy si firmy zvolily své sídelní město, až po den předposlední, ve který jsme všichni dokončili propojení východu se západem, a mohli tak všechnu svou energii věnovat očekávání diplomů a odměn, kterých se nám nakonec o dopoledni posledního dne zaslouženě dostalo.

Zpět na přehled fotoalb