Zpět na přehled fotoalb

Letošní téma celotáborové hry bylo "Rytíři Koruny české".

Pobyt byl provázen nejrůznějšími hrami a úkoly hlavně s rytířskou tématikou, navštívili jsme mj. Příbram, na putovní výpravě pak i zámek a přehradu Orlík.

Na závěr tábora byli děti po splnění všech nutných řádů pasování na rytíře Koruny české.

Zpět na přehled fotoalb