Fotky z tábora

Tábor v roce 2016 již proběhl (a moc se povedl!). Připomenout si ho můžete na fotkách nebo v archivu táborového zpravodajství.
 • Termín tábora: sobota 2. – sobota 16. července 2016
 • Místo konání: Táborová základna Meziboří (okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina)
 • Charakteristika tábora: Letní dětský tábor pro děti od 6 do 15 let. Ubytování v podsadových stanech po dvou. Celotáborová hra situovaná do prostředí vikingských kultur.
 • Cena tábora:
  • 3 750 Kč pro členy 68. PS Lvíčata (jak se stát členem?)
  • 4 200 Kč pro ostatní
  • Sleva 150 Kč pro sourozence (každého)
  • Cena zahrnuje stravování 5x denně, pitný režim, dopravu, pečlivě připravený program, vstupné na výletech, úrazové pojištění účastníků aj.
 • Kontakt: 723 135 524 – Ondřej Machulda (hlavní vedoucí tábora), ondra@lvicata.cz
 • Schůzka s rodiči přihlášených dětí: Předběžně ve středu 8. června od 18:30 v naší klubovně. Účast na schůzce považujeme za zcela nezbytnou pro rodiče dětí, které jedou na náš tábor poprvé.

Táborové dokumenty

O našem táboře

Dětský tábor pořádáme o letních prázdninách již přes 20 let. Letos se vypravíme na táborovou základnu do Strážku-Meziboří (asi 15 km od Velkého Meziříčí, 30 km od Ždáru nad Sázavou).

Tábor trvá 2 týdny, účastní se ho okolo 30 dětí ve věku od 6 do 15 let a několik instruktorů a vedoucích. Ubytování na táboře je v tradičních podstadových stanech po dvou. Část účastníků jsou každoročně „nováčci“ – tábor je jejich první akcí s námi.

Tábor je zajišťován vedoucími a instruktory – dobrovolníky, zpravidla celoročně pracujícími s dětmi na oddílových i jiných akcích. Základním požadavkem je samozřejmě jejich kvalifikace – minimální povinnou kvalifikací každého je tzv. pionýrské minimum, jednotliví vedoucí a instruktoři mají zpravidla další rozšiřující kvalifikace. Hlavní vedoucí tábora i táborový zdravotník mají ministerstvem školství akreditované kvalifikace na tyto funkce.

Tábor rovněž splňuje všechny parametry kampaně „Opravdu dobrý tábor“ – více informací naleznete na www.dobrytabor.cz.

Osmero opravdu dobrého tábora:
 1. Má kvalifikované vedení
 2. Má zajímavý program
 3. Je bezpečný
 4. Je ve vhodných prostorách
 5. Je zdravotně zabezpečen
 6. Má dostatek informací pro všechny
 7. Rozvíjí osobnost účastníka
 8. Má důvěryhodného pořadatele

Program tábora

Hlavní část táborového programu tvoří tzv. celotáborová hra (CTH) – komplexní soustava her a činností, motivovaných jedním tématem. V posledních letech byla témata CTH např. „Divoký západ“, „Dobrodružství v Amazonii“ či „333 hodin“ mezi tajnými službami a agenty v roce 2015.

Náš tábor není pasivní rekreací. Naopak chceme, aby se toho děti na táboře co nejvíce naučily a formou her si aktivně vyzkoušely věci, které se jim mohou hodit i po skončení tábora.

Během tábora jsou děti rozděleny do menších věkově prostupných skupin (oddílů), a to tak, aby skupinky byly při hře rovnocennými partnery – jak po stránce fyzické tak i rozumové.

Během táborové činnosti dbáme na rozvoj individuálních schopností každého dítěte, stejně jako na spolupráci mezi dětmi a jejich oddíly. Naučné a vzdělávací prvky vnáší do tábora rozličné tábornické aktivity, ale také například návštěva kulturně a přírodně zajímavých míst v okolí.

Program tábora zahrnuje mnoho různorodých činností, které jsou zařazovány s ohledem na jejich výchovné cíle. Děti během tábora hrají množství netradičních i tradičních her a soutěží, vyzkouší si rozličné rukodělné činnosti a naučí se různým turistickým a tábornickým dovednostem. V rámci dvoudenního (pro děti nad zhruba 11 let třídenního) putovního výletu si zkusíme také spaní pod širákem.

V průběhu tábora se děti podílejí na zajišťování běhu tábora – podle svých schopností se například zapojují do přípravy dřeva pro táborové ohně, pomáhají s přípravou jídla, dle rozdělení služeb také myjí například hrnce a další společné nádobí.

Praha Tábor se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy